Dobry biznes - ujawnij bliski plan


Chorowanie na resztę życia
Przeciętna długość życia ma około osiemdziesięciu lat i z wszystkim rokiem ta niewielka rośnie. Skoro zamierzasz bawić się dobrym zdrowiem, powinieneś zawrzeć w systemach finansowych kolejne dwadzieścia lat po ukończeniu na emeryturę. Doradcy inwestycyjni sugerują, że powinieneś posiadać ze zgromadzonych oszczędności po oprocentowaniu ich na 4% lub 5% rocznie na moment nieokreślony i powinno ci wystarczyć pieniędzy do celu bycia. Taki jest twój cel.
Po określeniu długofalowego celu finansowego powróć do rzeczywistości i policz dokładnie, ile obecnie wynosi twój majątek. Wyobraź sobie, że sprzedajesz wszystko, co posiadasz, i przypuszczasz się do innego kraju. Ile byś miał pieniędzy?

Następnie narysuj wykres i zaznacz na nim w lewym dolnym rogu swój dotychczasowy stan majątkowy netto, natomiast w wysokim prawym rogu upragniony stan majątkowy netto. Podziel wykres pionowo na dowody oznaczające pięć lat, i po na więcej mniejsze wskazujące pojedyncze lata. Dzięki temu bardzo zobaczysz, ile co roku musisz zarobić, zaoszczędzić, zainwestować i zgromadzić pieniędzy, aby osiągnąć wyznaczony finansowy cel.
Jedną z najskuteczniejszych metod tworzenia prywatnego funduszu emerytalnego jest oszczędzanie, a konkretnie odkładanie 10% z comiesięcznych dochodów. Metoda zaskakująco szybko pozwala zgromadzić pewien kapitał. Nieważne, ile zarabiasz albo jak ważne czy małe robisz oszczędności, ważne jest, by co miesiąc
odkładać pewną sumę. Kiedy z pieniędzmi jest krucho, takie postępowanie może dawać się niemożliwe, jednak im już zaczniesz regularnie oszczędzać, tym dobro dla ciebie również tym już zrealizujesz marzenia.

Dokonaj aktu wiary
A wtedy zacznij działać. Pierwszy ruch jest ciągle najtrudniejszy, to wyraz wiary, ruch w naturalne, ponieważ zupełnie nie masz gwarancji, że wszystko pójdzie zgodnie z twoim celem. Zanim nie wykonasz pierwszego etapie, nic się nie wydarzy.
Na wesele, gdy zaczniesz działać, od razu spotkasz się z odzewem, który umożliwi ci korygować popełniane błędy. Zaczniesz otrzymywać informacje, ludzie zaczną się z tobą dzielić pomysłami i spostrzeżeniami, dzięki dlaczego będziesz inteligentniej jechać do przyjętych celów. W siłę dokonywanych postępów zaczniesz być większy przypływ sił i entuzjazmu. Mózg wytwarza endorfiny, naturalne hormony szczęścia, więc wraz z konkretnymi postępami odczuwamy radość.

Jak zrobisz pierwszy krok, toż na końcu rozeznasz się w spraw, iż będziesz mógł podjąć kolejne działania. Jeśli twój plan będzie dla ciebie zawsze jasny, i ty zachowasz elastyczność na trasie jego realizacji, to zwyczajnie będziesz uważał co chwila na sam krok naprzód. Zawsze będziesz znał, co powodować dalej.

Formuła wyznaczania celów
W utrzymaniu musisz się także nastawić na osiąganie celów, gdy planujesz robić bogate życie. Świadczy to, że jesteś dokładnie określone, spisane cele, które zależysz tworzyć w ruchu miesięcy i lat.

Weź czystą kartkę dokumentu i przygotuj listę dziesięciu celów, które chciałbyś pozwalać na przestrzeni trochę dużo najbliższego roku. Zastosuj formułę koncentrującą się z trzech elementów: czasu teraźniejszego, formy twierdzącej oraz indywidualnego charakteru działania.
1. Czas teraźniejszy. Zawsze zapisuj punkty w sezonie teraźniejszym, jakby rok już minął i cel bronił się rzeczywistością. Zamiast pisać zarobię XXX dolarów, napisz: Zarabiam XXX dolarów w rozwoju najbliższych dwunastu miesięcy.
2. Forma twierdząca. Wyrażaj cele w strukturze twierdzącej, oraz nie przeczącej. Zamiast tworzyć nie będę palił, napisz: Jestem niepalący (stanowisko w terminie teraźniejszym).
3. Chodzenie o odmiennym charakterze. Spraw, by projekty były niezależne. Przebywają na to dwa rodzaje. W wypadku dużo ludzi doskonale zbiera się formułowanie każdego obiektu w liczby osobie, z czasownikiem wykazującym działanie, np.
Schudłam w talii do osiemdziesięciu sześciu centymetrów. Inni wolą zwracać się do siebie w przeciwnej osobie. Spróbuj czegoś takiego: Podoba ci się nowe biuro albo Osiągasz cel.

Im mniejsze a niezwykle delikatne jesteś obowiązki - wyrażone w centralnej osobie, za pomocą czasownika oznaczającego działanie, w okresie nowoczesnym oraz w strukturze twierdzącej - tym łatwo się one zakorzeniają w podświadomości. I gdy już uświadomisz sobie cele (tylko dlatego należy je kierować), to twoja podświadomość i superświadomość zaczną współdziałać przez dwadzieścia cztery pory na dzień, aby je zrobić.
Po skończeniu listy dziesięciu punktów w porządku rzeczywistym, w sytuacji myślącej także o indywidualnym charakterze, przeczytaj ją ponownie i wyobraź sobie, że mógłbyś wcześnie czy później dokonać te punkty, gdy tylko właściwie tego potrzebujesz. Wyobraź sobie także, że każdy cel z listy możesz uruchomić w czasie dwudziestu czterech godzin.

Który z obiektów zawiera największe znaczenie?
Oto istotne pytanie: który cel, gdybyś go mógł uzyskać w rozwoju doby, wywarłby największy pozytywny pomysł na twoje działanie? Nie szuka nam o to, by polecać cię do sztuk tego kierunku w rozwoju pewnego dnia, ale o to, byś zastanowił się, co zawierało najważniejsze stanowienie w twoim działaniu swym i produkcji.
Zakreśl ten punkt na liście i daj go u góry nowej czystej kartki. Poniżej przedstawiamy prosty siedmioetapowy proces mienia dużych celów, z którego możesz mieć przez resztę życia.

Siedem etapów osiągania celów
Etap 1: Spraw, by cel był wymierny. Zdecyduj się, czego oczywiście chcesz. Bądź realny i zrób, by cel można było zmierzyć. Cel winien żyć oczywiście jasny, że dziesięciolatek zdoła ocenić, na ile go osiągnąłeś.
Etap 2: Zapisz cel. Nadaj celowi konkretną formę. Ludzie, którzy zapisują cele, zaczynają je w dziesięciokrotnie większym poziomie niż ci, którzy tylko są marzenia i możliwości.
Etap 3: Wyznacz sobie termin realizacji projektu. Pragniesz zawierać na względzie jakiś ostateczny termin, gdy chcesz zrobić cel. Jeśli cel istnieje poważne przedsięwzięcie, to określ sobie oraz terminy kończące kolejne kroki.
Etap 4: Sporządź listę zadań. Spisz listę wszystkiego, co spotka ciż na pamięć, i co potrafisz osiągnąć, aby osiągnąć cel. Gdy wymyślisz nowe ćwiczenia oraz robienia, zapisuj je, aż twoja lista bycie się pełna.
Etap 5: Ustalaj priorytety. Uporządkuj listę, by wiedzieć, co musisz dokonać najpierw, zanim przejdziesz do dalszych zadań, a i po to, by określić, co stanowi ważniejsze, oraz co mniej ważne.
Lista celów uporządkowana pod kątem kolejności i zalet to program działania.
Voila!^ Teraz jesteś wszystek projekt i cel rozpisany. Jesteś gotów do superdoładowania przyszłości.
Etap 6: Natychmiast podejdź do działania według planu. Rób coś, cokolwiek. Idź dalej pobudzony wiarą. Niech przyświeca ci dodatkowe motto, które cię motywuje. Rozpocznij grę, przecież nie stosuj się z motyką na ciepło, ledwo trafi ciż się pierwsza lepsza okazja. Dokonuj małych postępów, dość dobrych do wykonania. Zasięgnij informacji albo porozmawiaj z człowieku, kto interesuje się tym, co potrzebował robić. Czerp energię z człowieka, kogo podziwiasz, i poproś, by dał ci uwag. Samo rozpoczęcie grania na możliwości do końcu uruchamia wewnętrzny i wewnętrzny proces, który może odmienić twoje mieszkanie.
Etap 7: Rób codzienne postępy. Każdego dnia dokonaj czegoś, dzięki czemu ruszysz naprzód. Przez siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku rób coś, cokolwiek, co jednak trochę popchnie cię w odpowiednim kierunku. Małe kroczki mają silne znaczenie. Poczucie tempa prowadzącego naprzód doda ci sił, wiary we naturalne siły także w obrębie sprawi, że nic cię nie powstrzyma i nikt ciż się nie przeciwstawi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *